Kraj

Jihomoravský kraj

Nemovité věci – spoluvlastnické podíly k pozemkům a stavbám, k.ú. Lančov, KP Znojmo

Spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k domu č.p. 122 a k pozemkům p.č.st. 69/2 a 69/5 v k.ú. Lančov, zapsaného na LV č. 470 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo a spoluvlastnický podíl ve výši 1/54 k zemědělské usedlosti č.p. 86 a pozemku p.č.st. 67/2 v k.ú. Lančov, zapsaného na LV č. 8 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo