Mobilní telefon HUAWEI

ID nabídky:
Datum zveřejnění:13.10.2021
Minimální nabídková cena:není stanovena
Adresa:Masarykova třída 1602, Teplice
Kraj:
Kontaktní email:tesarradan@gmail.com

Detail nabídky

Insolvenční správce JUDr. Ing. Radan Tesař nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 63 INS 22226/2020 (dlužník PETITA spol. s r.o.) movitý majetek – mobilní telefon zn. HUAWEI, rok pořízení 2018. Movitý majetek se nachází v ulici Masarykova třída 1602, Teplice.

Výše uvedený movitý majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou kupní ceny, kterou je povinen uhradit před podpisem kupní smlouvy v hotovosti či na účet majetkové podstaty. Insolvenční správce je oprávněn odmítnout všechny předložené nabídky.

K prodeji movitého majetku byl udělen souhlas Krajského soudu v Ústí nad Labem v usnesení ze dne 9. 8. 2021, č.j. KSUL 63 INS 22226/2020 – 6.

Vaše nabídky můžete zasílat na tesar@insolvencetesar.cz.