Pohledávka za dlužníkem W-Pharm Prague 2 s.r.o., IČO: 035 16 831

ID nabídky:
Datum zveřejnění:1.5.2023
Minimální nabídková cena:není stanovena
Adresa:
Kontaktní email:tesar@insolvencetesar.cz

Detail nabídky

Insolvenční správce JUDr. Ing. Radan Tesař nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 99 INS 26220/2020 (dlužník WRZ Cars s r.o.) movitý majetek – pohledávku za dlužníkem W-Pharm Prague 2 s.r.o., IČO: 035 16 831, ve výši 60 500 Kč (položka č. 8 soupisu majetkové podstaty ze dne 28. 3. 2023, č. l. B-28).

Pohledávka odpovídá neuhrazené jistině zápůjčky na základě (ústní) smlouvy o zápůjčce, na základě které došlo k postupnému poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 60 500 Kč. Pohledávka je přihlášena do insolvenčního řízení společnosti W-Pharm Prague 2 s.r.o. vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 99 INS 147/2022. Pohledávka je nevykonatelná.

Výše uvedená pohledávka bude prodána zájemci s nejvyšší nabídkou kupní ceny, kterou je povinen uhradit před podpisem kupní smlouvy v hotovosti či na účet majetkové podstaty. Insolvenční správce je oprávněn odmítnout všechny předložené nabídky.

K prodeji movitého majetku byl udělen souhlas Městského soudu v Praze usnesením ze dne 21. 4. 2023 č.j. MSPH 99 INS 26220/2020-B-29

Vaše nabídky můžete zasílat na tesar@insolvencetesar.cz.