Pohledávky za dlužníkem W-Pharm Prague 1 s.r.o. a z bezdůvodného obohacení

ID nabídky:
Datum zveřejnění:1.5.2023
Minimální nabídková cena:není stanovena
Adresa:
Kontaktní email:tesar@insolvencetesar.cz

Detail nabídky

Insolvenční správce JUDr. Ing. Radan Tesař nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 99 INS 147/2022 (dlužník W-Pharm Prague 2 s.r.o.) movitý majetek (pohledávky) – (i) pohledávku za dlužníkem W-Pharm Prague 1 s.r.o., ve výši 3 601 710 Kč (položka č. 4 soupisu majetkové podstaty ze dne 16. 4. 2023, č. l. B-42; dále též „Pohledávka č. 1“), a (ii) pohledávku odpovídající bezdůvodnému obohacení z plnění bez právního důvodu ve výši 6 650 549,01 Kč – výběry hotovosti z bankovního účtu č. 5316240329/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s. bez doložení právního důvodu výběru finančních prostředků ze strany bývalého jednatele dlužníka Michala Wawrzyka položka č. 5 soupisu majetkové podstaty ze dne 16. 4. 2023, č. l. B-42; dále též „Pohledávka č. 2“).

Pohledávka č. 1 vznikla z důvodu přefakturace nájemného za nebytové prostory, parkování, elektřinu a vodu v souvislosti s užíváním nebytových prostor. Pohledávka je nevykonatelná.

Pohledávka č. 2 vznikla z důvodu výběru finančních prostředků z bankovního účtu dlužníka č. 5316240329, když tyto výběry nebyly nikdy objasněny a doloženy ze strany jednatele dlužníka, pana Michala Wawrzyka. Pohledávka je nevykonatelná.

Výše uvedené pohledávky budou prodány zájemci s nejvyšší nabídkou kupní ceny, kterou je povinen uhradit před podpisem kupní smlouvy v hotovosti či na účet majetkové podstaty. Insolvenční správce je oprávněn odmítnout všechny předložené nabídky. Každá z pohledávek může být prodána samostatně.

K prodeji movitého majetku byl udělen souhlas Městského soudu v Praze usnesením ze dne 19. 4. 2023 č.j. MSPH 99 INS 147/2022-B-46

Vaše nabídky můžete zasílat na tesar@insolvencetesar.cz.