Insolvence
a poradenství

Oddlužení

Konkurs

Prodej majetku

Přednášková
činnost

Komplexní insolvenční servis na jednom místě

Insolvenční řízení

a související poradenství

Oddlužení a konkursy

Prodej majetku

Vykonáváme funkci insolvenční správce v rámci insolvenčních řízení, a to při řešení úpadku oddlužením či konkursem. Součástí naší činnosti je rovněž prodej majetku.

Klademe důraz na osobnější přístup k jednotlivým procesním subjektům insolvenčního řízení. Záleží nám na tom, aby insolvenční řízení bylo vedeno efektivně, hospodárně a aby došlo k co nejvyššímu uspokojení věřitelů. Podpora, aktivní přístup, srozumitelná komunikace a profesionalita jsou naší alfou a omegou.

Spolupracujeme s renomovanými advokátní kancelářemi, daňovými poradci či účetními, stejně tak s dalšími odborníky podílející se na řádném průběhu každého insolvenčního řízení.

insolvenční správce, advokát, soudní znalec

JUDr. Ing. Radan Tesař

V rámci své advokátní praxe se specializuji na daňové spory, právní a daňové aspekty podnikání klientů, insolvenční řízení, i na běžnou právní agendu.

 

Rovněž vykonávám činnost soudního znalce s oprávněním zpracovávat znalecké posudky (nejen pro účely soudních řízení) se zaměřením na daně, cla a odvody, finanční analýzy a rozbory hospodaření obchodních korporací, dodavatelsko odběratelské vztahy a účetní evidenci. Jsem také oprávněn sestavovat výkazy stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity ve smyslu vyhlášky č. 190/2017 Sb., pro účely insolvenčních řízení a posouzení úpadku. 

 

Získaná ocenění:

  • Právnická firma roku 2018 a 2019 v kategorii daňové právo – doporučovaná kancelář

+420 724 324 266     tesarradan@gmail.com
JUDr. Ing. Radan Tesař, insolvenční správce

Sídlo kanceláře:

Chodská 1366/9
120 00 Praha 2 – Vinohrady

 

IČ: 74224191
DIČ: CZ8711131737

Bankovní spojení: 2113251382/2700

Provozovny:
Jihočeský kraj: Heydukova 116, 386 01 Strakonice
Jihomoravský kraj: Brněnská 53/101, 674 01 Třebíč – Ptáčov
Severočeský kraj: Masarykova 750/316, 400 01 Ústí nad Labem